Kadın & Emeklilik


01.01.1955 tarihinden sonra doğan kadınlar için bilinmesi gerekenler! (Oktober/Ekim 2017)

Sipariş Servisi:

T 05522 31002
E info(at)femail.at

Download (PDF)

Genel bilgiler

01.01.2005 tarihinde emeklilik reformu sonrası yeni Genel Emeklilik Kanunu (APG) yürürlüğe girmiştir. Çoğu meslek gruplarındaki 01.01.1955 tarihinden sonra doğanlar için geçerli olan tek tip bir emeklilik sistemi oluşturulmuştur.

Emeklilik hesabı adıyla yürürlüğe giren uygulamanın, daha fazla şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlaması amaçlanmıştır. Emeklilik sigortasının tüm hizmetleri için başvuru prensibi geçerlidir. Kadının başvuruyu vaktinde ilgili emeklilik dairesine vermesi gerekmektedir.

Bu broşürde kadının tipik soruları da göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir genel bakış sunulmaktadır:

Emeklilik hakkı için şartlar

1. Normal emeklilik yaşına ulaşılması
2. Prim aylarının asgari sayısı

Normal emeklilik yaşı …
kadınlar için erkeklerinkine göre eşitlenmiştir. Önceden emekliliğin başladığı yaş 60 idi, 2033 yılından itibaren kadınlar da erkekler gibi 65 yaşında emekli olacak-
lardır. O tarihe kadar geçiş düzenlemeleri geçerli olacaktır:

YılıDoğum tarihiEmeklilik başlangıç yaşı
 2024 02.12.1963 – 01.06.1964 60 yaş & 6 ay
 2025 02.06.1964 – 01.12.1964 61 yaş
 2026 02.12.1964 – 01.06.1965 61 yaş & 6 ay
 2027 02.06.1665 – 01.12.1965 62 yaş
 2028 02.12.1965 – 01.06.1966 62 yaş & 6 ay
 2029 02.06.1966 – 01.12.1966 63 yaş
 2030 02.12.1966 – 01.06.1967 63 yaş & 6 ay
 2031 02.06.1967 – 01.12.1967 64 yaş
 2032 02.12.1967 – 01.06.1968 64 yaş & 6 ay
 2033 02.06.1968'den itibaren 65 yaş

02.12.1963 tarihinden önce doğan tüm kadınlar, 60 yaşında emekli olabilmek-
tedirler.

Prim ayları

En az 180 prim ayı (eşittir 15 yıl), bunun 84 ayı (eşittir 7 yıl) çalışarak yatırılmış olmalı.
• Çalışma nedeniyle zorunlu sigorta zamanları
• Eyaletin prim ödediği kısmi sigorta zamanları: Çocuk bakımı zamanları1, hamilelik ve hastalık ödeneği, işsizlik, işsizlik yardımı bitimi sonrası zor durum yardımı
• İsteğe bağlı sigorta zamanları (bireysel ve ilave sigorta)
 
1 Çocuk bakımı zamanları: 
• çocuğun doğumundan itibaren maksimum 48 takvim ayı (birden fazla çocuklu doğumlarda 60 takvim ayı) prim tabanı/ay – 1.776,70 Euro (2017 verisi)
• gerçek ve ağırlıklı olarak yurt içinde çocuk bakımı
• bu sürenin bitiminden önce tekrar bir çocuk doğ- duğunda, bu süre çocuk için biter ve diğer çocuğun bakımı için tekrar 48 takvim ayı, birden fazla çocuklu doğumlarda 60 takvim ayı dikkate alınır

Bireysel ve ilave sigorta
• Engelli bir çocuğun bakımı için bireysel sigorta (maliyetin 2/3'sini aile yardım fonu ve 1/3'ni eyalet üstlenir)
• Düşük ücretli işlerde bireysel sigorta (425,70 Euro; maliyet: 60,09 Euro, 2017 verisi)
• Bakım parası kademesi 3'ten itibaren bir aile bireyinin bakımı için bireysel ve ilave sigorta (maliyeti eyalet üstlenir)
• Emeklilik sigortasında bireysel veya ilave sigorta: Prim miktarı duruma, ödenmiş olan prim aylarına vs. bağlıdır ve doğrudan Emeklilik Sigorta Kurumuna (PVA Pensionsversicherungsanstalt) sorulmalıdır.

Emeklilik hesabı

• 2005 yılından önceki sigorta süreleri birleştirilmiştir
• Hesaplama için 2005 yılından itibaren sadece prim süreleri dikkate alınır.
• Emeklilik hesabına her bir sigorta yılı için prim tabanının %1,78'i kadar bir miktar yatırılır.
• Başlangıç tarihindeki toplam (emekliliğin başlangıç günü) 14'e bölünür ve aylık brüt emeklilik elde edilir, hep gelecek ayın 1'inde ödenir. Özel ödemeler Nisan ve Ekim aylarında yapılmaktadır.
• Kesintiler: Sağlık sigortası primi %-5,10 ve gelir vergisi
• Yurt dışındaki süreler, emeklilik hesabına dahil edilmez ancak bu süreler, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) devletlerinde veya özel sözleşmeler yapılan ülkelerde gerçekleşmişse prim süreleri olarak hesaplanır Yurt dışında kazanılan emeklilik, ilgili ülkenin geçerli yasal düzenlemeleri uyarınca ödenir. 

Diğer bilgiler

Emeklilik paylaşımı
• … ağırlıklı olarak kendini çocuk bakımı ve yetiştirilmesine adamış olan kadın ve erkeklerin emeklilik hesaplarını iyileştirmeyi amaçlayan, isteğe bağlı bir önlemdir:
• Ebeveynin birisine ait emeklilik maaşının %50'sine kadar olan kısmı, çocuğun yetiştirilmesini ağırlıklı olarak üstlenmiş olan diğer ebeveynin emeklilik hesabına aktarılır. Bu uygulama çocuğun ilk yedi yaşına kadar geçen süre için yapılabilir.
• Başvuru her iki ebeveyn tarafından imzalanmalıdır ve en küçük çocuğun 10. yaş gününe kadar yapılabilir. 

İsteğe bağlı ek sigorta
• Kadın, devletin emeklilik hesabına öngörülen primlerden hariç kendisi de primler öder.
• Ödemenin ve prim miktarının zamanı, çift aylık maksimum prim tabanına kadar (her yıl için 9.960 Euro) isteğe göre seçilebilir.
• Ek sigorta her zaman başlatılabilir veya sonlandırılabilir. 

Geçiş emekliliği (62 yaşında emeklilik)
• Kadın 2028 yılından itibaren geçiş emekliliğine geçebilir.
• Geçiş emekliliği için 480 ay (40 yıl) ve 62. yaşın tamamlanmış olması gerekir.
• Daha sonra emekli maaşı kesintilerle alınabilir ve dü- şük ücretli istihdam sınırını aşan bir işte çalışılamaz (kadının sınırsız çalışma hakkına sahip olduğu ve yalnızca vergi açısından olumsuz yönleri göz önünde bulundurması gerektiği normal emekliliğin aksine).

Dul emekli maaşı
• Evlilik birliğinde olan kadınlara eşleri öldüğünde, dul emekli maaşı bağlanır. Bu maaş, kadın için eksik olan nafakanın yerine geçer.
• Eşlerinden ayrılmış olan kadınlar, eski eşleri onlara ölene kadar nafaka ödemişler ise, eşleri öldükten sonra dul emekli maaşı alırlar. (Mahkeme boşanma kararı veya ispat edilebilir aylık ödemeler uyarınca.)
• Tekrar evlenildiği takdirde, dul hakkı kaybolur. Yapı- lan yeni evlilik bir boşanma veya ölüm sonucu fesih edildiğinde, önceki dul hakkı tekrar devreye girer.
• Dul emekli maaşının yüksekliği, gelir durumuna bağlıdır ve ölenin maaşının %0 ile %60'ı arasında değişir.
• Belirli durumlarda dul emekli maaşı 30 ay ile sınırlanmıştır.

Denkleştirme zamı
• …yurt içinde genellikle ikamet eden ve emekli maaşı alan her bireyin asgari gelirini sağlar.
• Bu zam, eğer toplam gelir (brüt emeklilik + diğer net gelir + nafaka hakları) denkleştirme zamın referans oranına ulaşmazsa, verilir. Bireysel kişiler için standart oranı: 889,84 Euro (2017 verisi). İstihdam nedeniyle 360 prim ayı durumunda, bireysel standart oranı 1.000 Euro 'ya çıkar.
• Denkleştirme zamın yüksekliği, gelir ile standart oranı arasındaki tutar farkıdır.
• Avusturya'da asgari emeklilik yoktur.

Internette daha fazla bilgi ve kişisel verilerin, emeklilik başlangıcı, emeklilik miktarı vesaireye yönelik sorgulamalar, cep telefonu imzasıyla veya çevrim içi mali giriş verileriyle alınabilir.

www.pensionsversicherung.at
www.neuespensionskonto.at
www.pensionskontorechner.at
www.help.gv.at

Emeklilik Sigorta Kurumunun (PVA) görüşme günleri saat 8.00 – 12.00 arasıdır Bregenz (Çarşamba), Feldkirch (Perşembe), Bludenz (Salı) ve Schruns'da (ayın her 2. Pazartesi günü saat 9.00'dan itibaren) Sosyal Sigorta Kurumunun (VGKK) binasında. Dornbirn (PVA Vorarlberg), Zollgasse'de, her gün saat 7.00 – 15.00 arası.

Gesundheitsthemen:
Zur Spezialsuche

FEMAIL -
FrauenInformations-
zentrum Vorarlberg

Marktgasse 6
6800 Feldkirch
Österreich

T +43 5522 31002
F +43 5522 31002 - 33
M +43 699 127 35 259 
E info(at)femail.at

Öffnungszeiten:
Mo – DO 9.00 – 12.00 Uhr
Mi 14.00 – 17.00 Uhr
 
FEMAIL Außenstelle
Kindergarten Rheindorf
Neudorfstr. 7
6890 Lustenau
 
Öffnungszeiten:
Do 8.00 – 13.00 Uhr

FEMAIL Fraueininformationszentrum