Kadın boşanıyor

 

Stand Juni 2016

Bestellservice:
T 05522 31002
M info(at)femail.at

Download (PDF)

Kontrol listesi

• Boşanmak istiyor musunuz?
• Ayrılmak iyi bir alternatif olur mu?
• Bir tarafın bu durumda ağırlıklı olarak hatası var mı? Evlilikte hatalar aşağıdakiler olabilir: Aldatma, şiddet, aşırı alkol tüketimi, destek sorumluluğunun ihlal edilmesi, sürekli yapılan hakaretler, aile evinin kötü niyetle terk edilmesi, vs.
• Anlaşmalı bir boşanma mı hedefliyorsunuz yoksa boşanma davası mı açacaksınız?
• Size karşı bir boşanma davası açıldı mı?

Çocuklar
• Çocuğunuzun/çocuklarınızın sizin evinizde yaşaması durumunda ne kadar nafaka hakkına sahip olduklarını biliyor musunuz?
• Çocuklar boşanma sonrasında ağırlıklı olarak nerede kalacaklar?
• Çocuğun sizin yanınızda yaşamadığı takdirde ne kadar nafaka ödeyeceğinizi biliyor musunuz?
• Bakım yetkisi kimde? Bakım yetkisini boşanmadan sonra kim üstlenecek?
• Çocuğun babası ile iletişim (ve büyükanne, büyükbaba) nasıl olacak?

Eşe nafaka
• Bir nafaka hakkınızın olup olmadığını biliyor musunuz?

Mal varlığı
• Evlilik esnasında bir daire veya ev satın alındı mı?
• Başka mal varlıklarınız mevcut mu?

Boşanmanın türü

Boşanmanın türüBir ayrılma, anlaşmalı boşanma ve davalı boşanma olanağı vardır (Hata nedeniyle boşanma, üç yıllık aile birliğinin sonlandırılmasından sonra boşanma).

Bir ayrılma durumunda nafaka hakkı devam eder. Ayrılma durumunda aile birliğini sonlandırdıklarına dair her iki eşin de yazılı şekilde bunu onaylamış olmaları dikkate alınmalıdır. Böylece kimseye „ortak evi kötü niyetle terk ettiğine“ dair bir suç yüklenemez.

Boşanma davaları için en son ikamet edilen yerdeki yerel mahkemeye başvurulur.

Bir anlaşmalı boşanma isteğine diğer eşin uyum sağlaması gerekmemektedir.

Anlaşmalı boşanma, aşağıdakileri içermelidir: Çocukların bakım yetkisi hakkındaki düzenlemeler, çocukların ağırlıklı olarak kalacağı taraf, nafaka ve görüşme hakkı; eşe verilecek olan nafakaya dair düzenlemeler, mal varlığının paylaşılması, ailenin evi ve muhtemel tazminat ödemeleri. Bu anlaşma bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Bu noktada her iki tarafa da münferit olarak çok iyi hukuki danışmanlık almalarını tavsiye ederiz. Protokoller veya anlaşmalar başka kişilerce kayda alınıyor ise, imzalamadan önce bunların en azından bir avukat tarafından kontrol ettirilmesini tavsiye ediyoruz.

Davalı boşanmada bir boşanma davasının açılması ve bir evlilik kusurunun bulunması gerekmektedir. Boşanma davası ancak evlilik kusurunun üzerinden altı ay geçmemiş ve diğer eş tarafından affedilmedi ise açılabilir. Süre, evlilik kusurunun bilinmesinden itibaren başlar ve kusurlu davranış sürdüğü sürece veya aile birliği sonlandırıldığında bitmez.

Boşanma
demek: Aile birliği üç yıldan beri sonlandırıldıysa, her bir eş boşanma davası aça

Çocuklar

Anlaşmalı bir boşanma durumu sürecinde her iki ebeveyn tarafı öngörülen bir merkezde ortak bir danışmanlık randevusuna gelmelidirler (örn. evlilik ve aile merkezi, sosyal hizmetler enstitüsü); böylelikle bir ebeveyn olarak sorumlulukları ve görevleri hakkında iyi bir şekilde bilgilenmiş olacaklardır. (§ 95 Par. 1a Dava dışı hukuku)

Bir evlilikte bakım yetkisi her iki ebeveyn tarafının sorumluluğu altındadır. Bu durum bir boşanmadan sonra böyle kalabilir. Tek taraflı bakım sorumluluğunu almak için bir başvuruda bulunulabilir.

Çocuk için nafakanın yüksekliği, çocukların yaşlarına bağlıdır. Nafakanın hesaplanması için ya genel ihtiyaç oranı (www.jugendwohlfahrt.at/rs_regelbedarf.php) ya da yüzdelik yöntem kullanılır. Her iki hesaplama türü de çocukların yaşlarına ve eşin kazancına göredir. Hesaplama, – diğer ödeme sorumlulukları, eşe verilen nafaka, vs.– karmaşık olabileceğinden dolayı, bu noktada çocuk ve gençlik yardımı veya hukuki uzmanlığa sahip kişiler tarafından danışmanlık hizmeti alınmasını tavsiye ederiz.

Görüşme hakkı, bir ayrılma/boşanma durumundan sonra da çocukların her iki ebeveyne olan ilişkilerinin sürmesini sağlamaktadır. Sözlü anlaşmaların işlev görmediği durumlarda, çocukların kendisinde ağırlıklı olarak kalmayan ebeveynin görüşme hakkını hukuki yoldan talep etme olanağı bulunmaktadır. Ziyaretlerin uzunluğu ve süresi çocukların yaşına bağlıdır. Ön planda her zaman çocuğun refahı vardır.

Görüşme hakkına dair destek veren kurumlar: Görüşme aracısı olarak aile mahkeme yardımı (mahkeme aracılığı ile) ve Vorarlberger Kinderdorf‘un görüşme kafesi.

Eşe nafaka

Böyle bir hak talebi değişik faktörlere bağlıdır. Örnekler:
• Eşin evliliğin dağılmasındaki suçu ağır basıyor mu?
• Evlilik çok uzun sürdü mü ve kadın olarak çocukların bakımını üstlendiniz mi?
• Boşanmanın gerçekleştiği zamanda çok küçük çoçuklarınız var mı?
• Çocuk bakımı nedeniyle işinizde ve böylece gelecek emekliliğinizde önemli yıllarınız kayboldu mu

Mal varlığı ve borçlar

Genelde beraberce elde edilen mal varlığı (ailenin evi, ev eşyaları, hesap cüzdanları, senetler vs.) paylaşılır. Gerekirse tazminat ödemeleri konusunda anlaşılır.

Evlilik öncesi edinilen/biriktirilen ve evliliğe getirilen mal varlıkları bu uygulamanın dışındadır. Aynı şekilde bir miras nedeniyle mevcut olan mal varlıkları da uygulama dışındadır.

Eşlerden birinin kredi ödemesini üstlenmesi durumunda (örn. alınan ev), kredi sözleşmesindeki yükümlülüğün hafifletilmesi konusunda banka ile görüşülebilir
veya mahkemeye ortak kredilerin yükümlülüğünün azaltılmasına dair bir başvuruda bulunulabilir.

Aile birleşiminden ve ikamet hakkından sonra boşanma

Tamamlayıcı bilgiler
Aile üyelerinin ikametlerinin ilk beş yılında bağımsız ikamet hakları bulunsa da, ikamet hakları aile birliğinin devam etmesine bağlıdır.

Aile birleşimi için şartlar artık bulunmuyorsa (bir boşanma durumunda), aile üyeleri için o ana kadar mevcut ikamet tezkeresine uygun, aşağıda verilmiş olan genel izin koşullarını karşılayan, ikamet amacına uygun bir ikamet tezkeresinin verilmesi gerekir: geçim, konaklama ve kendi (işinden) sağlık sigortası. Bu koşullar mevcut olduğunda, kalma hakkı boşanmadan sonra da mümkündür (beş yılın dolmasından da önce).

Bu durumda resmi daire (uzatma usulünde), en azından son sahip olunan veya aslen birleşimi yapandan elde edilen ikamet tezkeresini düzenlemek zorundadır.
Bu da, bu durumda ikametin, özellikle iş piyasasına giriş ile ilgili durumun kötüleşmemesi demektir.

Aile birliği, ağırlıklı olarak birleşimi yapan yüzünden veya özellikle dikkate alınması gereken nedenlerden dolayı bozulmuş ise (örn. aile içi şiddet) ve izin koşullarını karşılamıyorsanız, yine de ikamet hakkınızı kaybetmezsiniz.

Ağırlıklı olarak birleşimi yapan kişinin neden olduğu boşanma durumunda, evlilik yine de maliyet nedeniyle karşılıklı anlaşma ile sonlandırılıyorsa, boşanma çoğun-
lukla eşlerin vatandaşı olduğu ülkenin hukuku uyarınca gerçekleşir. Bu yasanın hata nedeniyle bir boşanmayı tanımama durumu olabilir. Böyle bir durumda resmi daire özellikle dikkate alınacak nedenlerin var olup olmadığını tam olarak incelemesi gerekir.

Önemli: Her durumda yerleşim dairesine aile üyeliğinin sonlandırıldığını bir ay içerisinde bildirmeniz gerekir.

Dikkat: Lütfen mutlaka bir hukuki danışmanlık esnasında zamanında bilgi alın! (Bakınız FEMAIL broşürü „Kadın & Hukuk“.)

(Kaynak: Peyrl, Neugeschwendtner, Schmaus: Fremdenrecht – Ratgeber.
5. Baskı 2015)

Ek ipuçları!

• Hukuksal açıdan zamanında iyi bir danışmanlık hizmeti alın ve kendinizi boşanma konularında yetkin bir avukat tarafından temsil ettirin!

• Sigorta: Eş sayesinde sigortalılık durumu bir ayrılmada ve boşanmada tamamen iptal olur!

• Aynı zamanda boşanma nedeniyle miras hakkında, bazı durumlarda ayrıca isim, sosyal sigorta ve vergi hakkında da değişiklikler oluşmaktadır.

• Boşanma kağıtları önemli dokümanlardır ve güvenli şekilde saklanmalıdır.

Gesundheitsthemen:
Zur Spezialsuche

FEMAIL -
FrauenInformations-
zentrum Vorarlberg

Marktgasse 6
6800 Feldkirch
Österreich

T +43 5522 31002
F +43 5522 31002 - 33
M +43 699 127 35 259 
E info(at)femail.at

Öffnungszeiten:
Mo – DO 9.00 – 12.00 Uhr
Mi 14.00 – 17.00 Uhr
 
FEMAIL Außenstelle
Kindergarten Rheindorf
Neudorfstr. 7
6890 Lustenau
 
Öffnungszeiten:
Do 8.00 – 13.00 Uhr

FEMAIL Fraueininformationszentrum